RÄDD

Kurerad UTSTÄLLNING

“RÄDD – frank und freunde” på galleri Konstgillet i Boden 16 feb – 3 mars 2008

TEMA

Vad är rädsla ? Hur ser rädslan ut ? Är vi alla rädda mer eller mindre ? Kan man vara rädd utan att veta om det ?

/ What is fear? How does the fear look like? We are all afraid, more or less? Can one be afraid without knowing it?

RÄDDs ambition är att helt enkelt sätta vår rädsla i fokus.

BAKGRUND
Jag tror vårt förhållande till vår egen rädsla är mycket avgörande för vilka val vi gör här i livet. Sen hustrun och livskamraten Marianne gick bort har jag konfronterats mycket av min egen rädsla – militärsonen från Boden tvingas alltmer att möta den.

MEDVERKANDE
Bild och/eller text
Maria Alm / Lena Lahti / Ola Freijd / Fanny Öqvist Westerberg / Anja Persson / Jan-Anders Eriksson / Elisabet Englund / Bengt Frank

Text
Anna-Stina Svedberg, präst. Läs Anna-Stinas text ( pdf ) >> |
Katarina Frank, neuropsykolog. Läs Katarinas text ( pdf ) >> |
Mariann Garanje, Hela-Dej Center

Till denna utställning var också ett webbforum igång ( fear.barr.nu ) där ett hundratal kom att ge åsikter och synpunkter.

TACK
till KC Nord för ekonomiskt stöd till projektet

/ Bengt Frank, januari 2008

——–

Se gärna här också om utställningen “Pappa! Var är du?” i Havremagasinet, Boden 2010 >>