RÄDD

Kurerad utställning
“RÄDD – frank und freunde” på galleri Konstgillet i Boden 16 feb – 3 mars 2008. Till detta tema bjöd jag in åtta konstnärer samt en präst, en kroppsterapeut och en neuropsykolog

TEMA
Vad är rädsla ? Hur ser rädslan ut ? Är vi alla rädda mer eller mindre ? Kan man vara rädd utan att veta om det ?

“RÄDDs ambition är att helt enkelt att sätta vår rädsla i fokus”. Här en textad intervju från NSD innan utställning (pdf) >>

BAKGRUND
Jag tror vårt förhållande till vår egen rädsla är mycket avgörande för vilka val vi gör här i livet. Sen hustrun och livskamraten Marianne gick bort har jag konfronterats mycket av min egen rädsla – militärsonen från Boden tvingas alltmer att möta den.

MEDVERKANDE
Bild och/eller text
Maria Alm / Lena Lahti / Ola Freijd / Fanny Öqvist Westerberg / Anja Persson / Jan-Anders Jatte Eriksson / Elisabet Englund / Bengt Frank

Text
Anna-Stina Svedberg, präst. Läs Anna-Stinas text ( pdf ) >> |
Katarina Frank, neuropsykolog. Läs Katarinas text ( pdf ) >> |
Mariann Garanje, Hela-Dej Center

Till utställningen var också ett webbforum igång där ett hundratal kom att ge åsikter och synpunkter.

TACK
till KC Nord för ekonomiskt stöd till projektet