Uppståndelsen

Från projektet “Rum för alla sinnen” i Bergnäskyrkan 1999. Konstnärer ( 6 st ) bjöds in att gestalta var sin kyrkotid. Gunnar Sjöberg, präst:
“Att finna nya sätt att uttrycka kristen tro i vår tid. Att genom konsten öppna för en ny och fördjupad förståelse av det kristna budskapet. Att etablera en dialog mellan yrkesverksamma konstnärer och människor i församlingens olika verksamheter”

Jag tog mig an påsken och kallade verket “Uppståndelsen”. I katalogen skrev jag: “livets seger över döden, glädjen-över-att-finnas-tills seger över rädslan-över-att-finnas-till”.

Uppståndelsen / Resurrection ( 280x220 cm )
Uppståndelsen  ( 280×220 cm )
Bää-CD, spår 1-7, 1 minuts tystnad. Spår 8, bää, 4 sek
Bää CD, spår 1-7, 1 minuts tystnad. Spår 8, bää, 4 sek
Bää knappar
Bää knappar

Till verket hörde en ljudinspelning. Mer eller mindre slumpmässigt ljöd ett bräkande får i kyrkans foajé.

 

All försäljning av knappar och CD-skivor gick oavkortat till Rädda barnen.

Marianne Söderberg, Norrbottens kuriren skriver ( pdf ) >>