Bää

Från projektet “Rum för alla sinnen” i Bergnäskyrkan 1999. 6 konstnärer bjöds in att gestalta var sin kyrkotid.
Gunnar Sjöberg, präst:
“Att finna nya sätt att uttrycka kristen tro i vår tid. Att genom konsten öppna för en ny och fördjupad förståelse av det kristna budskapet. Att etablera en dialog mellan yrkesverksamma konstnärer och människor i församlingens olika verksamheter”

/ Google translate: From the project “Room for the senses” in Bergnäskyrkan 1999. 6 artists were invited to design their church was anachronistic. Gunnar Sjöberg, priest: “Finding new ways to express the Christian faith in our time. Through the arts open to a new and deeper understanding of the Christian message. To establish a dialogue between professional artists and people in the Assembly’s various activities”

Jag tog mig an påsken och kallade verket “Uppståndelsen”. I katalogen skrev jag: “livets seger över döden, glädjen-över-att-finnas-tills seger över rädslan-över-att-finnas-till”.

/ I took care of the Easter and called the work “Resurrection”. In the catalog, I wrote: “the victory of life over death, joy-of-being’s victory over the fear-of-being”.

Uppståndelsen / Resurrection ( 280x220 cm )
Uppståndelsen / Resurrection ( 280×220 cm )
Bää-CD, spår 1-7, 1 minuts tystnad. Spår 8, bää, 4 sek
Bää CD, spår 1-7, 1 minuts tystnad. Spår 8, bää, 4 sek
Bää knappar
Bää knappar

Till verket hörde en ljudinspelning. Mer eller mindre slupmässigt ljöd ett bräkande får i kyrkans foajé.

/ More or less randomly sounded a bleating sheep in the church foyer.

 

All försäljning av knappar och CD-skivor gick oavkortat till Rädda barnen.

Marianne Söderberg, Norrbottens kuriren skriver ( pdf ) >>