Konstens Hus, Luleå 2004

vernissagekort
Från Konstens Hus, Luleå 2004. En utställning som kom att heta “Jag söker min själ” – en mångfald av uttryck från undertecknads inre.

/ From the Luleå Art Gallery, 2004. An exhibition was called “I’m looking for my soul” – a diversity of expression from the undersigned’s interior.

“Det finns ett självutlämnande, en sårbarhet, en sorg och ett allvar som ger Franks bilder lyftkraft.”
Läs recension av Bertil Sundstedt >>

/ “There is a self-disclosure, a vulnerability, a sadness and a seriousness that gives Frank’s pictures lift.”

Foto: Erik Holmstedt