Ibland är man stor, ibland är man liten / Sometimes one is great, sometimes one is small

Tre målningar specifikt till patienthotellet vid Sunderby sjukhus, 2015. Ett familjerum.

/ Three paintings specifically to the patient hotel at Sunderby hospital, 2015. A family room.