Under Bodens kanoner / Beneith the guns of Boden

Under Bodens kanoner, 4 st målningar.
“Under Bodens kanoner” – målningar från 1996. Storlek: 4 st  73 x 73 cm

Denna målning är en slags kommentar till min uppväxttid i Boden. Under Bodens kanoner hänsyftar naturligtvis till kanonerna på de omgivande forten ( det finns för övrigt en marsch med samma namn ).
Vad utspelade det sig för den lilla pojken, militärson som han var, i Boden under 50-talet?

/ Google translate: This painting is a kind comment to my childhood in Boden. During Bodens guns Beneath the guns(canons) of Boden referring of course to the cannons on the surrounding forts (there is incidentally a march by the same name).
What took place there for the little boy, militärsonmilitary son as he was, in Boden in the 50s?

De fyra delmålningarna har var sin titel:
– “Det är så härligt att gå i solen” ( övre vänstra )
– “Min far var militär” ( övre högra )
– “Blå Kärrhökens ägg äro vita” ( nedre vänstra )
– “Vid Nilen” ( nedre högra )

/ – “It is so wonderful to walk in the sun” (upper left)
 – “My father was a militarian” (upper right)
 – “Hen Harriers’ eggs are white” (bottom left)
 – “At the Nile” (lower right)


“Under Bodens Kanoner” har ställts ut vid ett flertal tillfällen:

1996 “Alla fåglar kommit rén”, Galleri Gamla Apoteket, Jokkmokk
1996 “Alla fåglar kommit rén”, Norrbottens Länsmuséum, Luleå
1998 “Fem från norr”, invigning av nytt EU-kontor i Bryssel
1998 “Tyck om mig, tyck om mig”, Galleri Konstgillet, Boden
1999 “Svanen och grobianen på stadsbesök ( tillsammans med Marianne Öqvist ), Galleri Majnabbe, Göteborg
2003 Härnösands Konsthall ( tillsammans med Jan-Anders Jatte Eriksson
2004 Bodens Konstgille
2016 Galleri K, Västerås
2018 Granö