Under Bodens kanoner

Under Bodens kanoner, 4 st målningar.
“Under Bodens kanoner” – målningar från 1996. Storlek: 4 st  73 x 73 cm

Denna målning är en slags kommentar till min uppväxttid i Boden. Under Bodens kanoner hänsyftar naturligtvis till kanonerna på de omgivande forten. Det finns också en marsch med samma titel.

De fyra delarna har var sin titel:
– “Det är så härligt att gå i solen” ( övre vänstra )
– “Min far var militär” ( övre högra )
– “Blå Kärrhökens ägg äro vita” ( nedre vänstra )
– “Vid Nilen” ( nedre högra )


“Under Bodens Kanoner” har ställts ut vid dessa tillfällen:

1996 “Alla fåglar kommit rén”, Galleri Gamla Apoteket, Jokkmokk
1996 “Alla fåglar kommit rén”, Norrbottens Länsmuséum, Luleå
1998 “Fem från norr”, invigning av nytt EU-kontor i Bryssel
1998 “Tyck om mig, tyck om mig”, Galleri Konstgillet, Boden
1999 “Svanen och grobianen på stadsbesök ( tillsammans med Marianne Öqvist ), Galleri Majnabbe, Göteborg
2003 Härnösands Konsthall ( tillsammans med Jan-Anders Jatte Eriksson
2004 Bodens Konstgille
2016 “När och fjärran”, Galleri K, Västerås
2018 “När och fjärran”, Granö