Till Henrik Ygge

Från pågående serien Small paintings. 

Från att ha arbetat med målningar i större format där bildytorna i ett improviserat måleri oftast blev helt mönstrade och fyllda med gestalter började jag ett projekt som jag kallar ”Small paintings”.  Ett måleri, på 3D-duk 30×30 cm, där varje målning blir unik, såväl innehållsmässigt som måleriskt. Oftast med djurgestalter – ett slags ikoner, om att vara på denna planet. 

 
 Vilken blir den tredje? Eller så välj tre nya:

Bonus ( till samma pris ) . “Åsnan”, 60×60 cm:Åsnan