Jesus och Strandpiparen / Jesus and the Ringed Plover

Denna målning tillkom under påsken 1994, då jag gjorde ett försök att måla Jesus på en lös duk. Väl klar limmade jag dit den på en annan tavla men bestämde mig sedan att riva bort den. På ytan som blev kvar målade jag sedan denna Strandpipare.

/ This painting was added during Easter 1994, when I made an attempt to paint Jesus on a loose cloth. Well done I glued it there on another board but decided then to tear it away. On the surface that remained, I painted the Plover.

Strandpipare
Strandpiparen / The Ringed Plover

Tavlan köptes sedan in av Jokkmokks kommun och den bortrivna duk-delen kom sedan att ingå i denna bild som jag kallar för Uppståndelse.

/ The painting was bought by the municipality of Jokkmokk and the torn cloth portion then came to be part of this picture that I call the Resurrection.

Uppståndelse / Resurrection