Small paintings

Just painting, no thinking.

Från pågående serien Small paintings. Här ett urval: 

Från att ha arbetat med målningar i större format där bildytorna i ett improviserat måleri oftast blev helt mönstrade och fyllda med gestalter började jag ett projekt som jag kallar ”Small paintings”. Här reduceras händelserna på duken och i stället vill ensamma figurer träda fram.

Ett måleri, på duk 30×30 cm, där varje målning blir unik, såväl innehållsmässigt som måleriskt. Oftast med djurgestalter. Ett slags ikoner, om att vara på denna planet, med titlar som ”Han sa han va’ en Sufie”, ”Letar efter Sidney Nolan”, ”Den allra sista hackspetten”.