Living on a Planet

Från pågående serien ”Living on a Planet” (tidigare kallad “Small paintings”). 30×30 cm på 3D-duk.
Här ett urval: 

Läs gärna om “Små målningar” i nättidskriften Volym – konstnär i dialog med ett verk  >>