Small paintings

Från pågående serien Small paintings ( 30×30 cm ) / From the ongoing series Small paintings ( 30×30 cm )