Små målningar

Från pågående serien “Små målningar” (som ibland får heta ”Living on a Planet”) – 30 x 30 cm på 3D-duk.
Här ett urval: 

Läs gärna om “Små målningar” i nättidskriften Volym – konstnär i dialog med ett verk  >>