Small paintings

Just painting, no thinking.

Från serien Small paintings. 
/ From the series Small paintings.

Från att ha arbetat med målningar i större format där bildytorna i ett improviserat måleri oftast blev helt mönstrade och fyllda med gestalter började jag ett projekt som jag kallar ”Small paintings”. Här reduceras händelserna på duken och i stället träder ensamma figurer fram, ”solitudes”. Ett måleri, på duk 30×30 cm, där varje målning blir unik, såväl innehållsmässigt som måleriskt. Oftast med djurgestalter. Ett slags ikoner, om att vara på denna planet, med titlar som ”He said he was a sufie”, ”Far away”, ”The very last Woodpecker”.

From having worked with paintings in larger formats where the picture surfaces in an improvised painting were usually completely patterned and filled with figures, I started a project called “Small paintings”. Here, the events on the canvas are reduced and instead solitary figures appear, “solitudes”. A painting, on canvas 30×30 cm, where each painting becomes unique, both in terms of content and painting. Most often with animal figures. A kind of icon, about being on this planet, with titles like “He said he was a sufie”, “Far away”, “The very last Woodpecker”.