Till Scherlings

Just painting, no thinking.

Från pågående serien Small paintings. 

Från att ha arbetat med målningar i större format där bildytorna i ett improviserat måleri oftast blev helt mönstrade och fyllda med gestalter började jag ett projekt som jag kallar ”Small paintings”. Här reduceras händelserna på duken och i stället träder ensamma figurer fram, ”solitudes”. Ett måleri, på duk 30×30 cm, där varje målning blir unik, såväl innehållsmässigt som måleriskt. Oftast med djurgestalter. Ett slags ikoner, om att vara på denna planet, med titlar som ”He said he was a sufie”, ”Far away”, ”The very last Woodpecker”.