Resenär/ Traveler

Resenärer / Travelers

Efter att ha sett von Triers ”Melancholia” har känslan av min närvaro på den här planeten förändrats. Jag har fyllts av en annan sorts visshet. Som om jag först nu inser att jag är en medresenär och att jag nu också fysiskt kan uppleva detta svävande i rymden.

Google translate: “After seeing von Trier’s “Melancholia”, the feeling of my presence on this planet has changed. I have been filled with another kind of certainty. As if I first realize now that I’m a fellow traveler and that I can now also physically experience this flooding hovering in space.”