Från galleri Lindberg

“Nyckeln är att vara i det sköra” – Birgitta Östling NSD ( pdf ) >>

Recension av Sven Teglund, konstnär och krönikör. 
“I Galleri Lindberg visas just nu en väldigt spännande och mäktig utställning” >>

Utvalda bilder från utställningen som får heta “Av jord är jag kommen”

Om utställningen

Tre serier får här möta varandra.

”Små målningar” eller ”Small paintings”, som serien får heta på Instagram, inledde jag för snart fem år sen. Jag började renodla, skala av. Måla improviserat hade jag gjort länge men inte på så små dukar. Tidigare var det många som ville vara med, men kvar blev nu solitären, den ensamme.

Varje målning blir unik, såväl innehållsmässigt som måleriskt – oftast med en djurgestalt. Jag tror vi ibland har lättare att identifiera oss med djur än med oss själva.

Inspirerad av lavar och mossor, som jag dokumenterade under mitt vistelsestipendium i Frankrike 2019, påbörjade jag en ny inriktning med större målningar och med hjälp av Region Norrbottens arbetsstipendium ( KKN ) arbetade jag hösten 2020 fram serien med arbetsnamnet “Av jord är jag kommen”.

Kanske det har med pandemin att göra. Jag utgick från lavar på stenar men drogs iväg på en resa där jag mer verkar ha hamnat bland mörka nebulosor.

“Av jord är jag kommen” har också specifikt målats för utställningen på Galleri Lindberg där de får ackompanjera de små från den lilla serien.

Till dessa har jag också med ett antal utskrifter på aluminium – serien ”Exploring new worlds”. Figurer hämtade från tidigare målningar som sedan, digitalt, fått landa i nya världar.