Förvandling

Efter pandemin har Konst på flygplats startats upp igen. I samarbete med Swedavia, Luleå airport, bjuder Resurscentrum för Konst, Norrbotten, in fyra konstnärer per år.
1 juni – 31 augusti 2023 hängde mitt bidrag.

Affisch