Av jord är jag kommen

Inspirerad av lavar och mossor, som jag dokumenterade under mitt vistelsestipendium i Frankrike 2019, påbörjades en ny inriktning med större målningar och med hjälp av Region Norrbottens arbetsstipendium (KKN) arbetade jag hösten 2020 fram serien med arbetsnamnet “Av jord är jag kommen”.

Kanske det har med pandemin att göra. Jag utgick från lavar på stenar men drogs iväg på en resa där jag mer verkar ha hamnat bland mörka nebulosor.

Se gärna en dokumentation av arbetet hösten 2020 >>

Serien tar vid där målningarna till utställningen “Dimensioner” slutade.

“Av jord…” har också specifikt gjorts för en utställning på Galleri Lindberg, april 2021. Där kommer de ackompanjera ett stort antal verk från temat “Small paintings”.

Här fyra varianter. “Tillblivelse” 1 – 4. Alla 140×140: