Av jord är jag kommen

Med hjälp av Region Norrbottens arbetsstipendium ( KKN ) arbetade jag hösten 2020 med en serie med arbetsnamn “Av jord är jag kommen”. 

Se gärna en dokumentation av arbetet >>

Serien tar vid där målningarna till utställningen “Dimensioner” slutade.

“Av jord…” har också specifikt gjorts för kommande utställning på Galleri Lindberg, april 2021. Där kommer de ackompanjera ett stort antal verk från temat “Small paintings”.

Här tre varianter. Alla 140×140: