Av jord är jag kommen

Inspirerad av lavar, mossor och strukturer på murar och stenväggar, som jag dokumenterade under mitt vistelsestipendium i Frankrike 2019, påbörjades en ny inriktning med större målningar och med hjälp av Region Norrbottens arbetsstipendium (KKN) arbetade jag hösten 2020 fram serien med arbetsnamnet “Av jord är jag kommen”.

Serien tar vid där målningarna till utställningen “Dimensioner” slutade.

“Av jord…” har också specifikt gjorts för en utställning på Galleri Lindberg, april 2021. Där kommer de ackompanjera ett stort antal verk från temat “Living on a Planet”.

Här fyra varianter. “Tillblivelse” 1 – 4. Alla 140×140: